POLO BBM Medulin - Privatni smještaj, apartmani i kuće za odmor

Opći uvjeti pružanja usluga

1. SADRŽAJ OPĆIH UVJETA PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA

Opći uvjeti pružanja usluga sastavni su dio ugovora između MARKO POLO kao putničke agencije i gosta koji prihvaća odabranu turističku uslugu. Sve što je navedeno u Općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za gosta tako i za MARKO POLO. Opću uvjeti objavljeni su također na internet stranicama MARKO POLO.

Kod pružanja usluge smještaja gosta u privatnim apartmanima, sobama i kućama za odmor (krajnji davatelj usluge je iznajmljivač - fizička ili pravna osoba koja sa MARKO POLO ima sklopljen Ugovor o suradnji) MARKO POLO nastupa kao organizator putovanja gdje usluge obavlja u svoje ime te primjenjuje Posebni postupak oporezivanja (Čl. 91. Zakona o PDV-u).

Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne kapacitete, MARKO POLO prikupio je od krajnjeg pružatelja usluge, odnosno iznajmljivača smještajnih kapaciteta. Iako su sve informacije provjerene od strane djelatnika MARKO POLO, MARKO POLO ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog djela internet stranice.

2. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.

Ukoliko je gost pribavio informacije o objektu od drugih izvora ili na drugom prodajnom mjestu, te su mu obećani dodatni zahtjevi ili usluge koje inače nisu navedene u informacijama objekta na internet stranicama MARKO POLO, MARKO POLO nije obavezan ispuniti takve zahtjeve niti je odgovoran za krivo objavljene informacije na drugim prodajnim mjestima.

Ako je moguće, MARKO POLO će pokušati zadovoljiti dodatni zahtjev gosta (komfor, pribavljenje dodatnih uređaja, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. U slučaju da dodatne usluge dolaze uz nadoplatu, gost ju je obavezan platiti ukoliko pristane na korištenje takvih dodatnih usluga.

3. SADRŽAJ I CIJENA SMJEŠTAJA

Cijene usluga istaknute su uz svaku smještajnu jedinicu, te uključuju one usluge koje su opisane uz smještajnu jedinicu iz rezervacije.Dodatne usluge su usluge koje pruža smještajna jedinica, ali nisu uključene u cijenu samo smještaj (kao npr. nadoplata za psa, korištenje klima uređaja i sl.), pa ih stoga gost plaća posebno, kao odvojenu uslugu. Posebne usluge se trebaju zatražiti prilikom rezervacije, one se tada doplaćuju se na cijenu usluge smještaja i ulaze u konačni obračun.

Fakultativne usluge su usluge koje pruža MARKO POLO, a nisu vezane uz ponudu smještajne jedinice.

Cijene smještajnih jedinica su objavljene u EUR-ima, te se obračunavaju u KUNAMA po srednjem tečaju HNB-a na dan vršenja obračuna - uplate. MARKO POLO zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga, tj. iznajmljivača. Međutim, cijene za već potvrđene rezervacije neće biti promjenjene.

4. PODACI GOSTA

Upiti i predrezervacije smještaja obavljaju se elektroničkim putem ispunjavajući za to predviđeni obrazac dostupan na internet stranicama MARKO POLO. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve točne podatke koji se u predviđenom obrascu za rezervaciju traže kao i za osobe koje prijavljuje na putovanje. MARKO POLO ne preuzima odgovornost za točnost podataka navedenih od strane gosta prilikom rezervacije. U slučaju neistinitosti podataka kao npr. netočan broj osoba koje će boraviti u smještajnoj jedinici, MARKO POLO zadržava pravo promjene cijena, te obračuna i naplate eventualne razlike u cijeni na licu mjesta.

5. PREDREZERVACIJE, REZERVACIJE I UPLATE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije.
Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za MARKO POLO.

Agencija stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s uslugom, te mu predaje ili ga upućuje na opće uvjete koji su sastavni dio ovoga ugovora. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije.

Rezervacija je valjana u trenutku kada uplata predujma od strane gosta bude vidljiva na bankovnom računu MARKO POLO, dok svaka druga potvrda usmena ili pismena ne vrijedi kao potvrda rezervacije. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti predujam u iznosu od 30% ukupne cijene, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 21 dana prije početka korištenja usluge, osim ako tijekom rezervacije nisu određeni drugačiji uvjeti plaćanja.

Ukoliko do datuma dolaska ima 21 ili manje dana obavezno se uplaćuje 100% cijene usluge smještaja po odobrenoj predrezervaciji. Plaćanje je moguće izvršiti u eurima ili kunama na žiro račun MARKO POLO ili načinom on-line plaćanja kreditnom karticom. Ukoliko od dana rezervacije do datuma dolaska ima svega 5 ili manje dana, plaćanje bankovnom doznakom iz inozemstva nije moguće, dok uplate iz tuzemstva neće biti moguće ukoliko do datuma dolaska ima 3 ili manje dana.

Nakon primitka cjelokupnog iznosa izabrane usluge, gostu će biti proslijeđen voucher / potvrda rezervacije sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Vaučer služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji usluga. Gost je dužan vaučer predati prilikom dolaska u smještajni objekt ili agenciju (ovisno kakve upute je primio), te će mu na osnovu vaučera biti pružene rezervirane usluge. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (vaučer), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gosta na licu mjesta. Ukoliko smještaj nenajavljenjih osoba ne bude moguć, agencija može ponuditi dodatni smještaj gdje će troškove smještaja platiti gosti ukoliko ga prihvate. Ukoliko smještaj nenajvljenih osoba ne bude moguć u rezerviranoj jedici, a gost želi promjeniti ili otkazati istu, tada će se primjeti Uvjeti otkazivanja i storno troškovi iz ovih Općih uvjeta.

Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Gost također potvrđuje da prihvaća Opće uvjete pružanja usluga smještaja. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za MARKO POLO

Napomena: Sva plaćanja kreditnom karticom biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu nacionalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.

6. PRAVO MARKO POLO NA PROMJENE I OTKAZ

MARKO POLO obvezuje se osigurati gostu smještaj u rezerviranim kapacitetima i terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

MARKO POLO može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati rezervirane smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti.

Ukoliko gost uplati rezervaciju koju MARKO POLO ne može ispuniti (npr. zbog izuzetnih i nepredvidivih okolnosti koje su se dogodile u međuvremenu na koje MARKO POLO nema utjecaja) gostu se nudi alternativa.

Ukoliko je MARKO POLO u mogućnosti gostu ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ponuđena alternativa mora biti iste, niže ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Ako gost prihvati alternativu i ako je skuplja od prvobitnog smještaja, dužan je platiti razliku ako prihvati alternativu. Ako je alternativa jeftinija, MARKO POLO vraća gostu razliku.

MARKO POLO je dužan sve goste koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im uplaćeni iznos, odnosno nerealizirani iznos. Ukoliko do otkaza dođe tijekom korištenja usluga, npr. ukoliko je gost boravio 3 dana i preostalo mu je 4 dana u trenutku otkaza smještaja, povrat novca biti će u iznosu za preostala 4 dana.

7. PRAVO PUTNIKA NA PROMJENE I OTKAZ OD PUTOVANJA

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faksom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguće bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se administracijski troškovi promjene u iznosu od 15 EUR po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

Promjena smještajne jedinice unutar 30 dana prije početka rezervacije ili tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije te se primjenjuju dolje navedeni uvjeti otkaza.

U slučaju otkaza potvrđene rezervacije smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

Uz svaki otkaz rezervacije agencija naplaćuje 15 EUR administrativnih troškova.

Ukoliko gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom i troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

Agencija ne nadoknađuje gostu troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju gost otkazuje.

8. OBVEZE MARKO POLO

MARKO POLO je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.

MARKO POLO je dužan osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara gostu zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga.

MARKO POLO isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

9. OBVEZE PUTNIKA

Gost je obvezan:

Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će ukoliko uzrokuje bilo kakvo materijalno oštećenje u rezerviranom smještaju, na licu mjesta platiti ageciji svu uzrokovanu štetu.

10. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki gost - nositelj Ugovora "agencija-gost" ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Gost je dužan na dan dolaska odmah kod agencije ili pružatelja usluga (vlasnika smještaja i sl.) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti MARKO POLO ili njihovog ovlaštenog predstavnika. Gost je dužan najprije obavijestiti pružatelja usluga i pokušati sa njim pronaći zadovoljavajuće rješenje. Gost je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije do 14 dana od završetka rezervacije, gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji, e-mailom ili poštom na njenu adresu. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku 14 dana nakon završetka rezervacije.

Dok postupak rješenja traje, a ukupno 28 dana nakon primitka prigovora, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa i sl.).

MARKO POLO ne prihvaća reklamacije na rezervacije po posebno sniženim cijenama tzv. LAST MINUTE PONUDA ili sličnim ostale posebne ponudama.

11. NADLEŽNOST SUDA

Gost i agencija nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora riješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda u Puli, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

12. PRIVATNOST PODATAKA

Podaci prikupljeni putem obrasca rezervacije smatraju se osobnim podacima i podliježu zaštiti propisanoj važećim propisima Republike Hrvatske. Navedeni podaci će se koristiti samo u svrhu ostvarivanja prava i ispunjavanja obveza po osnovi rezervacije zaprimljene putem naše internet stranice, te se neće koristiti u druge svrhe. Potvrdom rezervacije potvrđujete da su podaci navedeni u obrascu rezervacije istiniti i točni te da ste upoznati sa svrhom njihova prikupljanja i obrade