POLO BBM Medulin - Privatni smještaj, apartmani i kuće za odmor

Opće informacije o trvtki

Matični broj obrta (MBO): 91947723
OIB: 14058628214
Porezni broj: HR14058628214
Razvrstavanje tvrtke (NKD 2007): 79.11 - DJELATNOSTI PUTNIČKIH AGENCIJA
Puni naziv: MARKO POLO, obrt za turizam, vl. Dragan Šekerija, Medulin, Biškupija 1
Skraćeni naziv: MARKO POLO, vl. Dragan Šekerija
Sjedište: Biškupija 1, 52203 Medulin
Vlasnik: Šekerija Dragan
Ovlašteni zastupnik: Dragan Šekerija
Vrsta agencije: Turistička agencija vrste organizator i posrednik
Identifikacijski broj (ID-Kod): HR-AB-52-130061219
Rješenje (KLASA): UP/I-335-02/02-01/41
Rješenje (URBROJ): 2163-03-02-02-4
Adresa poslovnice: Biškupija 1, 52203 Medulin, Croatia
Voditelj poslovnice: Dragan Šekerija