POLO BBM Medulin - Privatni smještaj, apartmani i kuće za odmor

Način podnošenja prigovora

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA KORISNIKA USLUGE

Sukladno odredbi čl.6 / st.1 / toč.3 Zakona o pružanju usluga u turzimu NN br. 130/17, pisani prigovor potrošača može se podnijeti:

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrditi će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku 15 dana od zaprimanja prigovora.

Srdačan pozdrav,

Marko Polo